Bolstad

Åpne info

Garsjebygning mm.
Tiltakshaver: Birger Bolstad
grunnflate (BYA): 140 m²
bruksareal (BRA): 245 m²
Bygget/byggestart: Ferdigstilt 2009

Den gamle låven fallt sammen av snøtyngden, og en ny bruksbygning, inneholdende garasje, lagerrom og oppholdsrom ble oppført på eksisterende grunnmurer.

Flere jobber i kategorien