Fauskodammen – rekonstruksjon

Åpne info

Fauskodammen – dokumentasjon, bevaring og rekonstruksjon.

Fauskodammen ligger i Smødøl, Nore og Uvdal kommune. Dammen er en del av et samlet større vannreguleringssystem for tømmerfløting i den aktuelle elvestrekningen fra Frygnevannet i vest og fram til den munner ut i Uvdalselva like ovenfor Rødberg. Kongsberg sølvverk drev tømmerfløting av lakterved (til bruk som fyring i gruvene) allerede tidlig på 1700-tallet også fra dette området, og flere av dammene er dokumentert bygd på 1700-tallet.

Selve Fauskodammen er et omfattende damanlegg bygd som tømmerkistedam, trolig allerede i 1700-årene, men dette er ikke sikkert dokumentert. Den var i bruk fram til midten av 1900-tallet. Dammen har sikkert vært ombygd og istandsatt ved mange anledninger etter dette.

Fauskodammen er et omfattende og imponerende anlegg. Dammens lengde målt fra ytterpunkt til ytterpunkt er 172 m, men måles den langs med alle dammens «kriker og kroker» er den 197 m. Den har varierende bredde, 6 m på det bredeste og rundt 2,5 m på det smaleste. Dette er trolig tilpasninger til vanntrykk og stedlige forhold, f.eks der hvor dammen støter inntil naturlige forhøyninger i landskapet/fjellknatter, men det kan også være tilfeldigheter som har gjort det slik.

Friis Arkitekter ble engasjert til å dokumentere dammen, utarbeide en rapport samt lage en 3D   rekonstruksjon av dammen.

Flere jobber i kategorien