Hengsleveien

Åpne info

Tiltakshaver/byggherre: Lene Røkaas og Tommy Hove
Lokalisering: Kongsberg
Størrelse: 350 m² BRA
Ferdigstilt: 2009

Moderne enebolig i tre volumer rundt et indre gårdsrom. Bygget er godt terrengtilpasset og tomtas topografi var styrende for byggets utforming.
Tildelt Kongsberg kommunes arkitekturpris 2011

Flere jobber i kategorien