Kollandsrud

Åpne info

Ombygging av gammel tømmerlåve fra rundt 1750 til sølvsmedverksted. Eksteriørmessig er den gamle tømmerkonstruksjonen beholdt, mens det er bygd et nytt hus inne i den gamle bygningen.

Flere jobber i kategorien