Portåsen

Åpne info

Tiltakshaver/byggherre: Stiftelsen Portåsen
Lokalisering: Mjøndalen
Størrelse:
Ferdigstilt: 2010

«Wildenveys rike»
Renovering av Våningshus og Bryggerhus. Våningshus er satt tilbake til ca 1910 og bryggerhuset er igjen brukbart som sin opprinelige funksjon.
Låven er både renovert og transformert slik at bygget i dag fungerer som et kulturhus.

Flere jobber i kategorien