Stenhagen

Åpne info

Tiltakshaver/byggherre: Asta Ellingsen Stenhagen og Anders Stenhagen
Lokalisering: Fjellsnaret, Uvdal
Størrelse: 190 m²
Ferdigstilt: 2011

Moderne hytte med generasjonsfløy. Hytta er i form og materialbruk godt tilpasset terreng og omgivelser.

Flere jobber i kategorien