FRIIS Arkitekter AS

Arkitektkontoret ble først etablert 1978 av Nils Friis. Kontoret ligger øverst i Numedal i Nore og Uvdal Kommune Fra 2007 har kontoret utvidet med et kontor til i Kongsberg.

Vi jobber med ulike oppdrag fra boliger og hytter til antikvariske prosjekter og større bygg.

Personer Arbeidsmetode Referanser