Personer

Firmaet består i dag av 4 arkitekter og en teknisk tegner.

Vi er en del av kontorfellesskapet Plan & Ressurs. Her har vi kompetanse på arealplanlegging/landskapsarkitekt, samt samarbeid med flere arkitekter og et oppmålingsfirma.

Nils Friis
Daglig leder, Sivilarkitekt MNAL
nils@friisarkitekter.no
Ruth Une Helgestad
Sivilarkitekt MNAL
ruth@friisarkitekter.no
Birgit Kollandsrud Friis
Master i arkitektur MNAL
birgit@friisarkitekter.no

Scott Young
Master i arkitektur MNAL
scott@friisarkitekter.no
Astrid Aurdal Bilstad
Teknisk tegner/Arkitektassistent
astrid@friisarkitekter.no
Joar Andre Halling
Landskapsarkitekt
(ansatt i Plan & Ressurs)
joar@planogressurs.no